Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) PDF Εκτύπωση E-mail
KOK
Αν κάποιος οδηγός συγκεντρώσει 25 βαθμούς ποινής του αφαιρείται η άδεια οδήγησης;

Είναι το γνωστό Point system ή Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφορά των οδηγών.

Στο ΣΕΣΟ εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι οποίες έχουν αντίστοιχα κάποιους βαθμούς ποινής.

Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια παράβαση στο μητρώο του χρεώνονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Οι βαθμοί ποινής διαγράφονται σε 4 χρόνια μετά την ημερομηνία που διαπράχθηκε η κάθε παράβαση και σε 2 χρόνια όταν η παράβαση διαπραχθεί από οδηγό που οδηγούσε όχημα δημόσιας χρήσης.

Προσοχή: Για τους νέους οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την απόκτηση της πρώτης άδειας οδήγησης οι βαθμοί ποινής προσαυξάνονται κατά 3 πόντους .
 
Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης ο παραβάτης-οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει το 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων και να επανεξεταστεί θεωρητικά (γραπτά) και πρακτικά.
 
Δικαίωμα επανεξέτασης έχει κάποιος μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημέρα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αρχείο και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετιά με το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών (ΣΕΣΟ) εδώ.

 
Made on Info