Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας PDF Εκτύπωση E-mail
KOKΟ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει τη συμπεριφορά όλων, όσοι χρησιμοποιούν οδούς και με  αυτή την έννοια αποτελεί θεμελιώδες  κείμενο διαμόρφωσης των συνθηκών κυκλοφορίας.
Ένα τέτοιο κείμενο οφείλει να είναι εύληπτο και κατανοητό από όλους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.

Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf αρχείο της κωδικοποίησης.
 
Made on Info