Νομοθεσία PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) είναι ένα επίσημο σύνολο κανόνων που εκδίδονται από το κράτος και ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα και αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο. Ο νέος Κ.Ο.Κ. άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από τις 3 Ιουνίου του 2007. Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε περισσότερες λεπτομλερειες σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίς και το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚΣΕΣΟ

 

 

Ο στόλος μας

Δείτε τα οχήματα της σχολής μας.
περισσότερα

Made on Info