Άδειες Οδήγησης PDF Εκτύπωση E-mail

Στην ενότητα "Άδειες Οδήγησης" θα βρείτε πληροφορίες για θέματα όπως:

Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α' (αρχική)
Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' (αρχική)

και άλλα πολλά.

Από 19/01/2009 οι νέες άδειες οδήγησης εκδίδονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρουν οι διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτυπώνονται σε μορφή πλαστικής κάρτας.

Οι άδειες οδήγησης παλαιού τύπου (σε χάρτινο έντυπο)  που ήδη έχουν εκδοθεί ισχύουν ως έχουν μέχρι το 2033 τηρουμένων των λοιπών διατάξεων περί ανανέωσής τους. Από το 2033 θα ισχύουν υποχρεωτικά οι άδειες οδήγησης στο νέο πλαστικοποιημένο έντυπο. 

Εκτυπώστε εδώ την νέα αίτηση άδειας οδήγησης. 

Βρείτε παρακάτω τη διαδικασία που σας ενδιαφέρει, πατήστε κλίκ και κατεβάστε το αντίστοιχο έντυπο.

 
Made on Info